Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w RABACIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w RABACIE

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rabacie jest publiczną polską placówką oświatową, która prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum  Ogólnokształcącego.

Szkoła Polska działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648). i prowadzi nauczanie  w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujących ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich.

 Nauczanie obejmuje następujące przedmioty:

  • język polski
  • wiedza o Polsce ( geografia, wiedza o społeczeństwie, historia )

 Szkoła Polska w Rabacie wystawia świadectwa szkolne, obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

 Szkoła nie  prowadzi oddziałów przedszkolnych ani klas “zerowych”.

 Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty w godzinach od 9:00 rano do 15:30 według podanego planu lekcji. W  kalendarzu roku szkolnego przewidziane są przerwy świąteczne z okazji ważniejszych świąt państwowych i religijnych.

 Dzieciom i młodzieży zapisanym do Szkoły Polskiej przysługuje także legitymacja szkolna, ważna na terenie Polski.

 Organem prowadzącym Szkolny Polskiej przy Ambasadzie RP w Rabacie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie

 W sprawie zapisów do szkoły proszę o kontakt z kierownikiem drogą elektroniczną pod adresem rabat@orpeg.pl

 

Historia SP

Historia polskiej szkoły w Maroku wiąże się z losami przybywających tu naszych rodaków.

W wrześniu 1975 roku z inicjatywy polskich kooperantów, kierowanych do pracy w Maroku przez Polservis powstał Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rabacie podlegający pod Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie (aktualna nazwa: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą).

Nauka początkowo odbywała się w budynku Ambasady RP w Rabacie. W pierwszym roku szkolnym na zajęcia zapisanych było 22 uczniów. Nauczanie przebiegało na wszystkich szczeblach edukacji: od klasy I SP do klasy IV LO włącznie. Ponieważ ówczesny Szkolny Punkt Konsultacyjny podlegał Szkole Polskiej z siedzibą w Algierii, tak więc pierwszy maturzysta zdawał egzamin maturalny w Algierze.

W 1978 – trzecim roku działalności- Szkolny Punktu Konsultacyjny  z uwagi na większą liczbę uczniów przekształcono w szkołę z pełnym programem nauczania.

W 1979 r. powołana została Państwowa Komisja Egzaminacyjna na miejscu, w Rabacie a przewodził jej mgr Michał Anisimowicz z Polski. Była to pierwsza polska matura w Maroku. Do szkoły dojeżdżali uczniowie z różnych miast Maroka: z Tangeru, Ksar Es Souku, Meknesu, Casablanki, El Jadidy, Marrakechu a nawet Agadiru. Aby umożliwić wszystkim nauczanie w języku polskim, szkoła prowadziła także uzupełniający program nauczania a konsultacje  odbywały się jeden dzień w miesiącu.

Początkowo tylko dzieci kooperantów oraz dzieci pracowników dyplomatycznych miały możliwość realizacji pełnego lub uzupełniającego polskiego programu nauczania.

W 1979 r. rozpoczyna działalność szkolne koło teatralne a o  premierze „Zemsty” czy wieczorach poezji romantycznej pisały ówczesne ,,Świat Młodych” oraz ,,Płomyk”.

Mijały kolejne lata nauki w polskiej szkole wraz z rozwijającą się działalnością edukacyjno-kulturalną. Liczba maturzystów również wzrastała. W 1982 r. do egzaminu dojrzałości przystąpiło 10 osób a w 1983 r. do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rabacie przybyli uczniowie z Nigerii oraz z Senegalu aby stanąć przed maturalną komisją egzaminacyjną. Nauczanie odbywało się w Rabacie, Casablance oraz w Meknesie. Bieżące informacje o tym co działo się w szkole, można było przeczytać w  redagowanej przez uczniów gazetce szkolnej pt.; „ Słówko”.

Po 1986 r. powróciła do kraju większość polskich specjalistów wraz z rodzinami i w szkole pozostało tylko 25 uczniów. Z tego powodu w roku szkolnym 1989/90 zlikwidowano szkołę polską z pełnym programem nauczania a na jej miejsce utworzono ponownie Punkt Konsultacyjny na krótko z siedzibą w Konsulacie RP w Casablance a następnie w Rabacie ( w budynku BRH ).

Po roku 1990 liczba uczniów wzrasta do 50. Sporą grupę stanowiła młodzież pochodząca z rodzin polsko-marokańskich.

Dzięki zaangażowaniu Polonii rok szkolny 1991/92 stał się rokiem przełomowym, ponieważ udało się uzyskać zgodę na umożliwienie nauki w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym  dzieciom z rodzin mieszanych, dla których możliwość realizacji polskiego programu i uzyskania świadectwa stała się przepustką do szkół w Polsce. Uczniowie zdawali matury w Algierze, Paryżu i Warszawie.

W 1996 r. po raz pierwszy Szkolny Punkt Konsultacyjny posiadał własną siedzibę w Rabacie, na ulicy15 Gharb.

W 2000 r. Szkolny Punkt obchodził 25 lecie działalności. W maju 2000 r. z wizytą w Maroku przebywała Delegacja Rządowa RP – premiera Jerzego Buzka wraz z małżonką p. Ludgardą Buzek. Po oficjalnym spotkaniu w pałacu królewskim w Tangerze członków delegacji z JW Mohammedem VI odbyło się również w Ambasadzie RP w Rabacie spotkanie z dziećmi, rodzicami oraz gronem pedagogicznym Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.

Od 2013 r. zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się w Rabacie w nowoczesnych pomieszczeniach gmachu misji francuskiej.

Wielu absolwentów SP w Rabacie już ukończyło, jeszcze inni obecnie studiują na polskich  uczelniach. Nie zawiedli oni okazanego im zaufania i pokładanych w nich nadziei. Niektórzy dziś pracują na odpowiedzialnych stanowiskach nie tylko w Polsce ale na wszystkich kontynentach dając świadectwo przywiązania do swoich korzeni. Prawie każdego roku kilkoro uczniów Punktu wiąże swoje życie z krajem.

Wielu ludzi dobrej woli, nie szczędząc wysiłków i czasu przyczyniło się do rozwoju polskiej szkoły tak by mogła służyć rzetelnej nauce i rozwijać zainteresowania uczniów, którzy poza dobrymi wynikami z przedmiotów objętych programem, mogą poszczycić się osiągnięciami i sukcesami w konkursach poetyckich, plastycznych czy recytatorskich. Każdego roku tych osiągnięć jest więcej, co jest dla nas, nauczycieli, powodem do dumy, źródłem satysfakcji i motywacji, by jeszcze lepiej wykonywać nasze obowiązki.

Szkoła Polska w Rabacie od lat jest jedyną formalnie działająca jednostką Polonijną i cieszy się w miejscowym środowisku bardzo dobra opinią i od lat krzewi polską kulturę i tradycję organizuje konkursy, pikniki, Jasełka, wieczornice, bierze udział w kulturalnych lokalnych i międzynarodowych imprezach w Maroku.

Kierownikami Szkoły byli:

1975-1981 Michał Anisimowicz

1982-1985 Franciszek Krysiak,

1985-1986 A. Kłakówna

1986 – Elżbieta Michałowska

1987-1993 Barbara Siebeneiche

19941996 Alicja Jarmutowska-Rokosz

1997-2010 Grażyna Pietrzak

2010-do chwili obecnej Barbara El Khourani

Zredagowano m.in. na podstawie kronik szkolnych.