Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Rabacie z silnym polskim akcentem

“Chrząszcz brzmi w trzcinie” i inne zawiłości języka polskiego jednym z tematów uroczystej prezentacji 24. lutego 2017 r. w Królewskim Instytucie Kultury Berberyjskiej odbyły się obchody 15. Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pod patronatem UNESCO i przy współpracy marokańskich instytucji naukowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele placówek dyplomatycznych oraz uczniowie szkół zagranicznych działających w Rabacie. Polonię reprezentowali uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy udziale przedstawicieli Ambasady RP.

Prelekcja pana Ambasadora na temat specyfiki fonetyki języka polskiego na tle innych języków oraz łamańce językowe zaprezentowane przez uczniów spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności, która chętnie zmierzyła się z zawiłościami wymowy języka polskiego w formie konkursu na najlepiej wypowiedziane wyrażenie w języku polskim typu: Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy. Pozostałe grupy uczestników zaprezentowały przede wszystkim piosenki lub poezję w swoich językach narodowych oraz tradycyjne tańce ludowe typowe dla ich krajów.