Wiersze Tuwima i Fredry na „Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego” w Rabacie

W dniu 4 marca 2016 roku odbyła się tegoroczna edycja „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”- wydarzenia mającego na celu prezentację różnorodności języków świata.

Organizatorzy – Institut Royal de la Culture Amazigh (IRCAM) oraz oddział UNESCO w krajach Magrebu – poprzez tego typu przedsięwzięcia promują zróżnicowanie lingwistyczne oraz wspierają ideę, że różnorodność ta nie jest przeszkodą w dialogu pomiędzy kulturami, lecz siłą integrującą społeczności pozwalającą budować przyszłość z uwzględnieniem wszystkich podmiotów. Celem przedsięwzięcia jest również ukazanie, że edukacja społeczeństwa powinna odbywać się z poszanowaniem języków ojczystych, stanowiących podstawę autonomii jednostki.

W części oficjalnej, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę z IRCAM, władze Instytutu uhonorowały odznaczeniem ambasadora RP w Maroku Marka Ziółkowskiego.

W ramach promocji języka polskiego, dzieci z miejscowych rodzin polonijnych- występując w tradycyjnych staropolskich strojach- wyrecytowały wiersze „Czereśnie” Juliana Tuwima oraz „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry.