Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w RABACIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w RABACIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rabacie jest publiczną polską placówką oświatową, która prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648). i prowadzi nauczanie w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujących ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich.

Czytaj więcej
O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w RABACIE

Adres:

budynek Lycee Descartes A.E.F.E, Place Jean Courtin, Agdal, Rabat.

Godziny otwarcia:
sobota
8:45 - 15:00