AKTUALNOŚCI

Zapisy. Rok szkolny 2020 / 2021

Zapisy ucziów do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Uczniowie zgłaszani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej muszą mieć w roku 2020 ukończony siódmy rok życia.

W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w pierwszym semestrze b.r. i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola,

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w SP w Rabacie

W związku z decyzją lokalnych władz oświatowych, Szkoła Polska w Rabacie z dniem 16 marca 2020 r.zawiesza zajęcia stacjonarne do odwołania. Nauczyciele nadal będą prowadzili
zajęcia zdalne w trybie online. Prosimy wszystkich uczniów oraz rodziców o współpracę z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Jednocześnie apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

ZAPISY DO SZKOŁY - ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAPISY DO SZKOŁY - ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAŁĄCZNIKI (na dole strony):

Regulamin rekrutacji uczniów 2019/2020 - prosimy o zapoznanie się z regulaminem

Kwestionariusz zgłoszeniowy 2019/2020 - kwestionariusz należy wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do szkoły

Oświadczenia, wnioski, upoważnienia, klauzule 2019/2020 - dokument należy wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do szkoły

Zakończenie roku szkolnego 2016-2017

Koniec maja stał się jednocześnie końcem roku szkolnego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Rabacie. W tym roku ostatni dzień szkolny miał wyjątkowo pracowity charakter. Rozdanie świadectw i część artystyczna odbyły się po przeprowadzeniu ostatnich zajęć lekcyjnych. Dzieci pochwaliły się umiejętnościami artystycznymi, prezentując inscenizację ,, Rzepki ‘’ Juliana Tuwima.

Wielkanocne spotkanie Polonii w SPK w Rabacie

Oprócz tradycyjnego ozdabiania pisanek, malowanie kartek świątecznych oraz wiosenne zabawy na świeżym powietrzu. W przedświąteczną kwietniową sobotę w salce SPK odbyło się spotkanie Polonii. Tym razem oprócz tradycyjnego ozdabiania pisanek, malowaliśmy kartki świąteczne. Korzystając z pięknej, słonecznej pogody i obecności w kwitnącym ogrodzie, dzieci i młodzież uczestniczyły w wiosennych zabawach na świeżym powietrzu podtrzymujących wielkanocne tradycje.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Rabacie z silnym polskim akcentem

"Chrząszcz brzmi w trzcinie" i inne zawiłości języka polskiego jednym z tematów uroczystej prezentacji 24. lutego 2017 r. w Królewskim Instytucie Kultury Berberyjskiej odbyły się obchody 15. Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pod patronatem UNESCO i przy współpracy marokańskich instytucji naukowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele placówek dyplomatycznych oraz uczniowie szkół zagranicznych działających w Rabacie. Polonię reprezentowali uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy udziale przedstawicieli Ambasady RP.

Strony

Subskrybuj przy Ambasadzie RP w RABACIE RSS